Gezondheids-claims

DE EFSA GEZONDHEIDSCLAIMS
De EFSA (European Food Safety Authority) is de Europese autoriteit voor voedselveiligheid en geeft onafhankelijk wetenschappelijk advies over voedsel gerelateerde risico’s. Zij geeft ook gezondheidclaims uit, oftewel elke praktijk (bijv. een verklaring of een visuele vermelding) die bij het in de handel brengen van levensmiddelen wordt gebruikt om aan te geven dat de consumptie van een bepaald levensmiddel, nutriënt of ingrediënt voordelen voor de gezondheid oplevert.

De extra vergine olijfolie van Olivious voldoet aan twee door de EFSA vastgestelde gezondheidsclaims:

GEZONDHEIDSCLAIM 1
De vervanging van ver­zadigde vetten in de voeding door onverzadigde vetten draagt bij tot de instandhou­ding van normale choleste­rolgehalten in het bloed.

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren zoals bedoel in de claim RIJK AAN ONVERZADIGDE VETTEN, zoals vermeld in de bijlage bij verordening (EG) nr. 1924/2006. (Minimaal 70%)

De gezonde pure olijfolie in Olivious is rijk aan 85% onverzadigde vetten.

GEZONDHEIDSCLAIM 2
Polyfenolen uit olijfolie dra­gen bij tot de bescherming van bloedvetten tegen oxida­tieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor olijfolie die ten minste 5 mg hydroxytyrosol en derivaten daarvan (bv. oleuropeïnecomplex en tyrosol) per 20 g olijfolie bevat. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 20 g olijfolie.

Door elke dag 1 flesje Olivious te drinken voldoe je aan deze claim.

 

Vragen?